Artikelen door Kees Penninx

Meedoen en erbij horen

Als jong kind hoorde ik er in mijn buurt niet bij. Mijn ouders vonden de buurt te ruw en te volks. Ze hielden mij op de plaats. Door de spijltjes van de poort zag ik kinderen in de brandgang spelen, hoorde ik hen lachen.  Een leuker leven Als enige uit mijn buurtje ging ik naar een […]

Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. Voor deze uitgave schreef Kees Penninx het hoofdstuk over de doelgroep ouderen, getiteld: ‘Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe!’ Doelgroepen sociaal werk In Mensenwerk bieden de auteurs een […]

Kompas Sociale Wijkagenda

Veel sociale wijkteams worden overladen met individuele casuïstiek. Zij komen te weinig toe aan andere belangrijke opgaven, zoals outreachend en preventief werken, vroeg-signalering en het ondersteunen van collectieve voorzieningen en bewonersinitiatieven. Daarmee dreigt de bodem weg te vallen onder de beoogde transitie in het sociaal domein. Meer vanuit de leefwereld, meer op eigen kracht en […]

Vitale Wooncomplexen – Deel 3. Zelf doen

In 1989 bouwde woningcorporatie Portaal wooncomplex de Dobbegaarde in de wijk Stevenshof te Leiden. Met 143 appartementen van ruim 55 vierkante meter biedt het gebouw woonruimte aan zelfstandig wonende senioren. De laatste vijf jaar zijn er veel verhuisbewegingen geweest. Een aantal bewoners van het eerste uur zijn overleden, anderen zijn verhuisd naar een instelling. Langzamerhand […]

Sociaal en Cultureel Rapport 2016

Op 21 december 2016 werd het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport: ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’, aangeboden aan ‘de ‘volwassenen van 2050’: het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER). Toekomst van Nederland In dit rapport verkent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de hand […]

Vitale wooncomplexen – Deel 2. Koffietafelrevolutie

In de Assense wijk Pittelo staat de Amstelflat, een 55+ seniorencomplex met 110 appartementen, eigendom van woningcorporatie Mooiland. Samen met de Huurders Organisatie Amstelflat (HOA) meldde Mooiland zich aan voor het Experiment Vitale wooncomplexen van Platform 31. Nog niet zo lang geleden was hier sprake van leegstand. Nu bruist het in de Amstelflat. Hoe dat […]

Vitale Wooncomplexen – Deel 1. OMANIDO

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak. Met het Experiment Vitale Wooncomplexen onderzoekt kennisinstituut Platform 31 samen met bewoners van tien wooncomplexen hoe zij van hun woongebouw een bruisende sociale gemeenschap kunnen maken. […]

Age Friendly City Award 2016

Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vitale ouderen die zich minder eenzaam en depressief voelen? Op 19 september 2016 discussieerden ruim 260 bezoekers over dit onderwerp met zorgexperts, beleidsmakers, zorgaanbieders, ouderen en jongeren in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Organisator Seniorenstudent nomineerde zes projecten voor het meest seniorvrendelijke initiatief van Amsterdam. For good […]

POWER – Veerkracht op leeftijd

Het nieuwe sterproject van Gilde Nederland heet POWER – Veerkracht op leeftijd. POWER is ontwikkeld door Kees Penninx van ActivAge. Het beste uit je leven halen POWER is een nieuw concept voor gemeenschapsvorming voor en door senioren. Deelnemers (60+) krijgen een reeks inspirerende workshops aangeboden, waarin zij aan de hand van vijf levensdomeinen een nieuw ontwerp maken […]

Bruisend symposium Kiezen en verbonden blijven

“Wat een sfeer.” “Dit was niet zomaar een symposium. Dit was een feest.” “Zelden op een dag zo veel inspirerende mensen ontmoet.” Op 17 maart 2016 bezochten 180 deelnemers het symposium ‘Kiezen en verbonden blijven – Krachtgericht werken met ouderen in de wijk.’ Dit symposium voor alle generaties, gehouden in het Akoesticum te Ede, werd […]