POWER – Veerkracht op leeftijd

Het nieuwe sterproject van Gilde Nederland heet POWER – Veerkracht op leeftijd. POWER is ontwikkeld door Kees Penninx van ActivAge.

Het beste uit je leven halen
POWER is een nieuw concept voor gemeenschapsvorming voor en door senioren. Deelnemers (60+) krijgen een reeks inspirerende workshops aangeboden, waarin zij aan de hand van vijf levensdomeinen een nieuw ontwerp maken voor hun eigen toekomst. De deelnemende ouderen maken voor zichzelf de balans op: hoe sta ik ervoor en wat wil ik aanpakken op het gebied van lichaam en geest, sociale relaties, materiële situatie, dagelijkse activiteiten en waarden en inspiratie. Om elkaar na de bijeenkomsten te blijven inspireren, gaan groepjes deelnemers vervolgens aan de slag in eigen themakringen, aanpakkringen, stagekringen of gezelligheidskringen. De kringen bepalen zelf hoe het netwerk zich verder ontwikkelt. Cees de Boer van POWER Zutphen: “Mensen zijn hier bezig om het beste uit hun leven te halen.”

Broedkamers van nieuwe initiatieven
ActivAge ontwikkelde en testte POWER in pilots in Zutphen, Zeist en Borne, waar ActivAge de vrijwillige organisatoren en begeleiders heeft getraind. Inmiddels is POWER in zo’n twintig gemeenten beschikbaar. Gebleken is dat dit inspirerende project in een grote behoefte voorziet en dat het zijn doelstellingen waarmaakt. Het geheel drijft op het enthousiasme van vrijwilligers, en vraagt alleen lichte professionele facilitering. Zo is POWER Zutphen inmiddels een van de lokale broedkamers van diverse nieuwe initiatieven voor en door ouderen, zoals een seniorencafé, een kookgroep voor mannen, een leeskring, een theaterkring en enkele zorgcirkels. Ga naar het on line Magazine Toekomst voor een impressie van de ervaringen in Zutphen. Wilt u meer informatie over POWER? Kijk op www.powernederland.nl.

Bruisend symposium Kiezen en verbonden blijven

“Wat een sfeer.”
“Dit was niet zomaar een symposium. Dit was een feest.”
“Zelden op een dag zo veel inspirerende mensen ontmoet.”

Op 17 maart 2016 bezochten 180 deelnemers het symposium ‘Kiezen en verbonden blijven – Krachtgericht werken met ouderen in de wijk.’ Dit symposium voor alle generaties, gehouden in het Akoesticum te Ede, werd georganiseerd door uitgeverij Coutinho in samenwerking met de ActivAge Groep.

Impressieverslag

Aanleiding was het verschijnen van het gelijknamige boek onder redactie van Kees Penninx. Kiezen en verbonden blijven geeft zicht op hoe sociale professionals samen met bewoners en vrijwilligers de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de wijk kunnen versterken, hoe zij sociaal isolement van ouderen kunnen voorkomen en hoe alle betrokkenen beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van ouderen en andere bewoners. Yvonne Witter schreef een impressieverslag van de dag.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van het boek.