Dorpse romantiek? Woondromen55+ in Borne

Den Bosch, Nijmegen, Amersfoort. Ik heb altijd in de stad gewoond. Mijn beeld van het dorp is gemoedelijk, kennen en gekend worden, niet vereenzamen, zorg voor elkaar. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel? Volgens onderzoeker Lotte Vermeij blijven de oudste, armste en lager opgeleide ouderen in veel Nederlandse dorpen verstoken van hulp van dorpsgenoten. [1]

Ook dorpsbewoner Karin van Dam – de Meij moest het romantische beeld van het dorp waar zij onlangs ging wonen – Borne, Overijssel, 23.000 inwoners – tot haar schrik bijstellen. Tijdens een interactieve presentatie door Yvonne Witter en mij over ons boek Woondromen55+, vroeg ik de honderd aanwezige senioren of zij Borne een zorgzaam dorp vinden. Dat viel nogal tegen. Tegelijkertijd bleek er een overweldigende belangstelling te zijn voor nieuwe, gemeenschappelijke woonvormen. Zou het een iets met het ander te maken hebben? In deze gastblog geeft Karin van Dam – de Meij haar impressie van de dag.


Dromen over zorgzaam wonen

Karin van Dam – de Meij

Met wie doe ik straks leuke dingen? Met wie woon ik straks om mij heen? Deze vragen gaven aanleiding tot de bijeenkomst Woondromen in Borne op 21 maart 2018. Wat ik heb meegenomen van deze bijeenkomst is dat wijzelf een belangrijke rol kunnen spelen om onze woondromen te realiseren. Daarover gaat mijn blog.

Van gestippeld tot zorgzaam wonen

In het eerste deel van het programma kwam de woonvisie van de gemeente Borne aan bod. Aansluitend gaf de woningbouwcorporatie Welbions een overzicht van woningen voor ouderen in Borne. Zowel de gemeente als de woningbouw willen graag weten welke wensen er leven onder inwoners, zodat zij daarmee aan de slag kunnen. Dat vind ik een mooi startpunt, deze betrokkenheid.
De sprekers van ActivAge en Aedes-Actiz bespraken verschillende nieuwe vormen van wonen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

  1. Gestippeld wonen
  2. Een woongemeenschap voor jong en oud
  3. Een zorgzame buurt

Het publiek mocht elke keer stemmen of een woonvorm wel of niet aansprak. De term Gestippeld wonen vond ik prachtig. Geen twijfel, daar trok ik mijn groene kaart voor. De woongemeenschap voor jong en oud vond ik minder aantrekkelijk, dus trok ik een rode kaart. Tot slot het zorgzame wonen.

Zorgzaam Borne begint bij mij

Nu was de vraag of ik vond dat ik in een zorgzame buurt woon. Al woon ik nog geen jaar op mijn nieuwe stek, ik vind mijn buurt, sterker nog, heel Borne, een zorgzame gemeente. Dus trok ik opnieuw de groene kaart en ik had een zee aan groene kaarten verwacht. Tot mijn verbazing was het aantal groene kaarten beperkt.
Wat doen wij zelf om ons wonen zorgzaam te maken?  Dat vroeg ik mij na afloop af. Gelukkig zijn er buurtcentra in Borne, maar ontmoeten kan op vele manieren. Denk aan een bankje in de straat. Mijn zorgzame buurt hangt af van mij en de mensen om mij heen. Laten we Borne samen zorgzaam maken, zodat iedereen hier prettig kan wonen: van jong tot oud. Dat is mijn woondroom.

Meer lezen? Het uitgebreidere verslag kun je downloaden: Verslag woondromen Borne maart 2018.

[1] Vermeij. L. (2016). Kleine gebaren. Het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.