De methode WijkMakers

Een samenhangende aanpak tegen eenzaamheid op lokaal niveau