Sociaal en Cultureel Rapport 2016

Op 21 december 2016 werd het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport: ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’, aangeboden aan ‘de ‘volwassenen van 2050’: het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Toekomst van Nederland

In dit rapport verkent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de hand van vijf thema’s de toekomst van Nederland tot 2050. De thema’s zijn leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren. Kees Penninx (ActivAge) dacht mee over het domein ‘zorgen’. Hoe gaan we als samenleving zorgen voor de groeiende groep ouderen?

Zorg voor elkaar

In de komende decennia ontstaat een grote zorgvraag als gevolg van het groeiend aantal zorgbehoevende 75-plussers. Daartegenover staat een kleiner wordende groep mantelzorgers, die zelf ouder en kwetsbaarder worden, en een kleiner wordende groep professionals, voor wie de loonkosten steeds hoger worden. Vooral in de krimpgebieden van het land worden de verhoudingen ongunstig. Oplossingen voor dit zorgtekort worden onder meer gezocht in de technologie, in een andere organisatie van de professionele zorg aan huis, in nieuwe woonzorgvormen, in burgerinitiatieven en in de flexibilisering van arbeid en zorgtaken.

Klik hier voor meer informatie en downloaden van het rapport.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *