Rotterdam kiest Studio BRUIS

De gemeente Rotterdam zet stevig in op het vitaliseren van 55+ wooncomplexen. De komende jaren helpt ActivAge daarbij door het inzetten van de methodiek Studio BRUIS – samen buurten.

Rotterdam wil een stad zijn waar mensen, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden. ‘Ouder en wijzer’ is de titel van het actieprogramma waarmee de gemeente Rotterdam de komende jaren de stad meer seniorvriendelijk wil maken. Het plan van de gemeente bestaat uit vier pijlers:

1.       Vitaal: zo lang mogelijk gezond blijven door gezond eten en bewegen.

2.       Ertoe doen: mee blijven doen in de maatschappij en eenzaamheid voorkomen.

3.       Wonen en woonomgeving: geschikte huizen voor senioren en een fijne plek om te wonen.

4.       Zorg en ondersteuning: speciaal zorgaanbod voor ouderen.

Studio BRUIS wordt ingezet in het kader van de pijler Wonen en woonomgeving, en daarbinnen actielijn vier: Vitale Woongemeenschappen. Daarbij gaat de aandacht uit naar …”het verbeteren van de veiligheid, de brandveiligheid en de leefbaarheid in seniorencomplexen”(Uitvoeringsprogramma Ouder en wijzer, juli 2019, p. 40).

Ambitie

Waarom deze inzet? De gemeente maakt zich zorgen over de afnemende sociale vitaliteit en gemeenschapszin in deze complexen. Ontmoetingsruimten worden niet altijd goed benut, er is soms sprake van een beperkt activiteitenaanbod of een slechte sfeer. De gemeente wil extra inzetten op het vitaliseren van de woongemeenschappen in seniorencomplexen met als doel het verbeteren van de sociale leefbaarheid en veiligheid. Bewoners blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren daarvan. Wel erkent de gemeente dat (enige) professionele ondersteuning nodig is om de continuïteit te waarborgen en …”te voorkomen dat er selectieve groepen ontstaan die anderen uitsluiten.” Ook wil de gemeente de voorzieningen in de complexen, zoals de gemeenschappelijke ruimte, zo veel mogelijk toegankelijk maken voor ouderen in de buurt. En ouderen uit de complexen stimuleren om meer gebruik gaan maken van ander aanbod buiten het complex.

Bewezen effectief

Rotterdam heeft gekozen voor Studio BRUIS omdat deze methodiek stevig beproefd is in tien Nederlandse wooncomplexen. De aanpak is niet alleen in de praktijk beproefd, zij is ook bewezen effectief, zoals blijkt uit impactonderzoek van de Universiteit voor Humanistiek. Ook in Rotterdam zijn de eerste ervaringen positief, zoals blijkt uit de evaluatie van de aanpak in het wooncomplex Sinclair Lewisplaats. Dit appartementengebouw van corporatie Laurens Wonen biedt plaats aan 237 zelfstandige seniorenhuishoudens. Dankzij Studio BRUIS voelen bewoners zich na een half jaar weerbaarder tegenover overlast. Zij zien meer naar elkaar om en ondernemen meer activiteiten, met name in kleine kringen die elkaar hebben gevonden op basis van gedeelde interesses.

In heel Rotterdam

De komende tijd zal ActivAge in meer Rotterdamse wooncomplexen aan de slag gaan met Studio BRUIS. Hierover heeft de gemeente afspraken gemaakt met vooralsnog drie woningcorporaties: Laurens Wonen, Havensteder en de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). ActivAge zal in eerste instantie in vijf wooncomplexen samen met bewoners, woonconsulenten, huismeesters en welzijnswerkers maatwerk bieden om te komen tot nieuwe, sprankelende vormen van zelforganisatie en gemeenschapskracht. Maatwerk is nodig omdat ieder complex anders is. Ook zal ActivAge trainingen verzorgen en leergemeenschappen begeleiden met het oog op opschaling van de aanpak. Uiteindelijk hoopt de gemeente dat zo veel mogelijk wooncomplexen bereikt gaan worden in de hele stad.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *